ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
ความรู้ทั่วไป
 รู้จักศูนย์จักษุฯ
ความรู้เรื่องโรคตา
 โรคเบาหวานขึ้นตา
 โรคจอประสาทตาเสื่อม
 โรคจอประสาทตาหลุดลอก

ก่อตั้งเมื่อ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๔๕    


  © ๒๕๔๕-๒๕๕๐ ศูนย์จักษุรักษาสวนจิตรลดา